Boardroom Supervisie

Professionele ontwikkeling op bestuurlijk niveau

Supervisie staat in het teken van professionele ontwikkeling en casus-gestuurd leren (met elkaar). Met name op bestuurlijk niveau liggen hier grote kansen. Als uniek product, bied ik u boardroom-supervisie aan. Dit kan zowel voor een executief bestuur (RvB) of toezichthoudend orgaan (RvC). Simpel gezegd schuif ik bij u aan, om vanuit die positie te analyseren in welke mate er effectief en professioneel wordt bestuurd. Uitdagingen en door u ervaren problemen worden besproken en in alle openheid zoeken we de bron van disfunctionele patronen. Niet alleen mondt dit gegarandeerd uit in een sterker strategisch beleid, ook stelt het u op persoonlijk niveau veel beter in staat om ontspannen, authentiek en gelijkwaardig te opereren. Vanuit het perspectief van good-governance biedt boardroom supervisie u een extra handvat in de zoektocht naar een kundige bestuursvorm en effectieve compliance.

 

Standaard boardroom-supervisie bestaat uit een traject van 3 maanden:

 

- Individuele intake met elke bestuurder van een uur, ter inventarisatie van 'wat leeft'

- Aanwezig bij 3 besprekingen, met aansluitend een sessie van 90 minuten ter verdieping

- Schriftelijke rapportage van aangetroffen uitdagingen en gezamenlijk geformuleerde aanpak

- Collectieve evaluatie en nabespreking, met daaraan gekoppeld een schriftelijke eindconclusie

- Indien gewenst is een persoonlijke nabespreking en aanvullend coaching-proces mogelijk *optioneel

Vanaf € 14.500,- euro excl. BTW, optionele diensten en onkosten

 

Persoonlijke executive-supervisie trajecten mogelijk vanaf 3 maanden:

 

- Persoonlijke intake van 2 uur, waarin een plan van aanpak en hoofdfocus wordt bepaald

- Digitale intake met basis-meting en toevoeging van minimaal 4 peer-reviews

- Telefonische intake door coach met peer-reviewers ter borging leerdoelen

- 6 sessies van elk 1 uur, via een beveiligde video-bel verbinding

- 2 sessies van elk 1,5 uur, persoonlijk in praktijk Groningen of Amsterdam

- Evaluatie opdracht opname videogesprekken ter persoonlijke lering

- Afsluiting en evaluatie 

Vanaf € 9650,- euro excl. BTW en onkosten

 

Ik ben erkend master executive coach (ICF/EMCC/NOBCO) en aangesloten bij NOBCO, EMCC, ICF en de Vaksectie Executive Coaching (VEC). Naast mijn werk als executive coach ben ik zelf een ervaren bestuurder in zowel profit, non-profit als toezichthoudende rollen. Vanuit deze kennis ben ik bekend met problematiek, risico's, dilemma's en keuze-beperkingen op financieel, juridisch en strategisch vlak.