Hoe goed is mijn coach eigenlijk?

Hoe goed een coach is, blijft een interpretatie vanuit de client/coachee. Daarnaast is de kwaliteit van een coach subjectief in relatie tot de betreffende client. Er moet een klik zijn, vertrouwen en daarnaast spelen er veel factoren een rol in deze (complexe) relatie.

 

Maar wat weten we wel over coaches? In Nederland zijn er naar schatting ruim 20.000 (!) mensen die zichzelf coach noemen. Het is geen beschermde titel en het is bekend dat er een ruime interpretatie is van het begrip en vakgebied. Van voetbalcoach tot ‘iemand die ervaring heeft’ (mentor/deskundige/adviseur). Toch is coaching in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een zeer breed inzetbaar vakgebied met een meetbare waarde voor bedrijven en professionals. 

 

Om een selectie te maken voor klanten, is het wijs om te beginnen met de website www.nobco.nl Dit is het platform van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Zijn alles coaches daar briljant? Zijn niet aangesloten coaches per definitie niet goed? Dat kun je allemaal niet vaststellen. 

MAAR:

  • Aangesloten coaches werken volgens de Ethische Gedragscode
  • In het register staan profielen van alle aangesloteen coaches en kunt u als klant ook hun niveau en tarief bekijken/verifiëren
  • Mocht u niet tevreden zijn omdat de coach niet professioneel is/handelt, kunt u zich wenden tot een officiële klachtencommissie (o.l.v. Mr. Hans Vetter, civiel rechter Den Haag). 
  • De NOBCO is gekoppeld aan de EMCC (European Mentoring and Coaching Council) en werkt op Internationaal niveau aan de ontwikkeling van coaches.
  • Bij de NOBCO aangesloten coaches bieden klanten (gratis) aan om trajecten te registeren en meten via de coachingmonitor (www.coachingmonitor.nl). Deze tool biedt opdrachtgevers inzicht in resultaten, en cliënten in hun persoonlijke ontwikkeling. Rapportage en vertrouwelijkheid wordt altijd met de hoogste discretie behandeld.

 

Een hele mond vol, maar we hebben nu de 20.000 coaches pas teruggebracht tot de 1789 leden(#) van de Nobco. Zijn die allemaal hetzelfde? Het antwoord daarop is: ‘nee’. Binnen de NOBCO/EMCC wordt een zeer zorgvuldig EIA (European Individual Accreditation) aangeboden. Hierin doorlopen coaches een uitgebreid traject waarin ervaring, kennis, kunde, reflectie en kwaliteiten worden gemeten. Door een uitgebreid dossier aan te leggen, controles uit te voeren, assessment gesprekken te doen, vormt een panel van specialisten zich een beeld van de coach in kwestie. Hieruit volgt een certificering op 4 niveaus:

 

PRE-EIA - Deze (aspirant) coach ondersteunt de gedragscode, maar is niet gecertificeerd

FOUNDATION *  - U heeft te maken met een interne coach die beschikt over basisvaardigheden

PRACTITIONER ** - Werkt op basis van eigen expertise en is gericht op capaciteiten en prestaties

SENIOR PRACTITIONER *** - Zelfstandig werkende coach, brede ervaring, complexe problematiek

MASTER PRACTITIONER **** - Zeer ervaren coach, eigen unieke aanpak, bijdrage aan vakgebied

 


Er zijn binnen de Nobco 1789 (#) coaches aangesloten, waarvan:

 

786 PRE-EIA (aspirant) 

552 FOUNDATION coaches

202 PRACTITIONER

208 SENIOR PRACTITIONER

41 MASTER PRACTITIONER. 

 

Aangesloten coaches die een EIA level hebben mogen ook een Nobco logo voeren op hun website. Aan het aantal ingekleurde sterren kunt het behaalde niveau bepalen.

 

Welke coach u nodig heeft? Dat wordt uiteindelijk bepaald door de onderlinge klik en de complexiteit van de situatie. Maar voor opdrachtgevers geeft het EIA niveau wel degelijk een indicatie van de kwaliteit van een coach. Daaraan is vaak ook een passend prijskaartje verbonden en niet elke client heeft noodzaak voor een master-coach. Koppel daarom als HRM-er of opdrachtgever de client aan een passende coach op niveau.

 

Het is belangrijk om ook zelf een goed beeld te vormen van coaching en de verschillen tussen coaches onderling. Binnen de Nobco zijn 612 coaches die zichzelf in staat achten te werken als ‘executive coach’ (waarvan er 211 Foundation en 175 pre-EIA zijn…). Slechts een kleine 60 coaches zijn door de ballotage van de Vaksectie Executive Coaching gekomen. Dit biedt uiteraard ook geen harde garanties, maar het geeft wel het belang weer van objectieve controle en beoordeling. Zo moeten coaches bij de VEC minimaal senior/master zijn, kennis hebben van organisatiekunde en impact kunnen hebben op leiders/bestuurders.

Conclusie:

Zoekt u een goede coach? Begin met een zoektocht op www.nobco.nl en denk na over het benodigde niveau van de coach. Maak kennis met meerdere aanbieders en bekijk hun persoonlijke website en verhaal. Ongetwijfeld vindt u daarmee een passende professional, die in staat is om ook feitelijk resultaten te boeken voor u, uw personeel of uw organisatie.

 

*(#) Cijfers dateren van September 2015, bron: www.nobco.nl