Executive Coaching, voor wie?

Directeur, topmanager, bestuurder, herkent u zichzelf?

Contact opnemen

Als gediplomeerd professioneel coach ben ik aangesloten bij de NOBCO en EIA gecertificeerd als master practitioner. Ik laat mijzelf op regelmatige basis coachen door een ervaren supervisor, doe veel aan bijscholing , ben actief betrokken bij de ontwikkeling van het coaching vak en voer maandelijks intervisie in een gespecialiseerde coachgroep.

Executive - Bestuurders en Toezichthouders (non-executive) in een one-tier of two-tier board.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het woord 'executive', maar officieel zijn dit bestuurders in een one-tier of two-tier board. Uiteindelijk bent u iemand die veelal op eenzame hoogte verantwoordelijk is voor belangrijke en verregaande besluitvorming. Terwijl uw overvolle agenda alle aandacht en tijd opslokt, vergeet u meer dan eens om stil te staan bij uw eigen gedachten en obstakels. Waarom wilt u eigenlijk functioneren op dit niveau? Welke erkenning beoogt u hiermee, en wat biedt u dit op de lange termijn? Bent u zich bewust van uw ethische grenzen, of lokt de 'waan van de dag' u richting achterkamer-gesprekken en diplomatieke communicatie?

 

Het is van groot belang om als executive met regelmaat te reflecteren op uw functioneren. Kritisch te zijn, en eerlijk te spiegelen op besluitvorming en strategie. Voorkom problemen en wees bewust van noodzaak tot verandering. Op uw niveau bent u dit verplicht aan uw bedrijf, aandeelhouders en niet in de laatste plaats aan uzelf. We werken samen aan het concreet behalen van uw doelstellingen. Met verhelderende gesprekken, focus ik uw aandacht en ontwikkeling op de meest cruciale punten. Er kan worden gesproken over uw uitdagingen en persoonlijke eigenschappen in relatie tot het bedrijf en de strategische processen die plaatsvinden. Voor een gratis online narcisme & leiderschapstest klikt u op deze link.

 

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) - ‘Volledige verantwoordelijkheid over de toekomst van een (familie) bedrijf'

U bent als eigenaar volledig verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluitvorming binnen het bedrijf. Natuurlijk zijn er adviseurs, managers en familieleden die u met raad en daad willen bijstaan. Maar of ze daartoe capabel zijn? Meestal niet... Daarnaast worstelt u gevoelsmatig met uw dominante en krachtige stijl enerzijds, en uw steeds meer overlopende 'emmer' van stress anderzijds. Het hervinden van een balans en het werken aan uw leiderschapsstijl, dragen vrijwel direct bij aan het succes van uw onderneming.

 

Specialisten met enorme verantwoordelijkheden - 'Mensen vertrouwen u uw leven toe'

Als medisch of juridisch specialist, worden levens aan u toevertrouwt. Fysiek of emotioneel: maar onder uw verantwoordelijkheid vinden zeer bijzondere en life-changing events plaats. U voelt zich niet in alle gevallen in staat deze verantwoordelijkheid te dragen of een plek te geven. Mogelijk zit uw organisatie in een transitie-fase en wordt er een beroep gedaan op uw leiderschapsskills, omdat u toetreedt tot een maatschap. Toen u in dit vak ging werken was dat helemaal niet uw ambitie, en leiderschap is eigenlijk een onontgonnen gebied. Daarbij kan ik u helpen, door samen in alle vertrouwen de werken met uw innerlijke beleving en drijfveren. Leerzaam en in zeer korte tijd effectief.